Noutăți

Consolidarea integrității instituționale în raionul Dubăsari
16 Octombrie, 2020
Consolidarea integrității instituționale în raionul Dubăsari

La  data de 16.10.2020, angajații Consiliului raional Dubăsari au participat la instruirea comună a ofițerilor Centrului Național Anticorupție și Autorității Naționale de Integritate organizată la inițiativa Centrului de Justiție Socială ”Echitate”. Scopul instruirii a fost consolidarea integrității profesionale și instituționale a agenților publici angajați în subdiviziunile structurale ale Consiliului raional Dubăsari. 

Prezent la eveniment, vicepreședintele raionului Dubăsari, Sergiu Grigoriev a  subliniat importanța consolidării integrității și a salutat organizarea unor asemenea instruiri.

Coordonatoarea de granturi mici, reprezentanta PNUD Moldova, dna Stela Pavlov, a menționat că aceasta este a doua ediție a apelului de granturi în cadrul cărora societatea civilă vine cu o monitorizare alternativă a implementării de către autoritățile publice locale a planurilor anticorupție locale. 

Șeful Direcției educație anticorupție al CNA, dl Ion Pruteanu, a abordat subiecte ce se referă la modalitatea de consultare și preluare a modelelor de registre disponibile pe site-ul CNA, atribuțiile CNA, liniile naționale anticorupție, evaluarea riscurilor de corupție, expertiza anticorupție. O atenție deosebită, dl Pruteanu a acordat în discursul său respectării regimului juridic al cadourilor și denunțării influențelor necorespunzătoare.

Dna Lilia Ionița, expertă anticorupție, a sensibilizat participanții privind importanța avertizărilor de integritate în expunerea manifestărilor de corupție, dar și despre importanța asigurării unui climat de protecție instituțională contra răzbunărilor pentru avertizorii  de integritate.

Șeful Direcției evaluare, prevenire și imementarea politicilor al ANI, dl Viorel Sochircă s-a referit în alocuțiune s-a referit în special la declararea averii și intereselor personale, incompatibilitățile, restricțiile și limitările în exercitarea funcției, declararea și gestionarea conflictului de interese. 

În cea de-a doua parte a zilei, angajații subdiviziunilor structurale a Consiliului raional Dubăsari și-au expus opiniile referitor la nivelul corupției în raionul Dubăsari și măsurile de prevenire și combatere fiind ghidați de moderatoarea, dna Lilia Ioniță, expertă în cadrul proiectului ”Implicare și Monitorizare pentru Dreptate și Echitate”.

La finalul evenimentului, președinta Centrului de Justiție Socială, dna Maria Zugravu, a mulțumit conducerii raionului, reprezentanților CNA și ANI pentru deschidere și agenților publici pentru implicare activă în instruire.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului "Implicare și Monitorizare pentru Dreptate și Echitate", realizat de către AO Centrul de Justiție Socială ”Echitate” în cadrul Programului de granturi mici pentru monitorizarea alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.