Noutăți

Raport Alternativ de implementare a acțiunilor anticorupție în CR Criuleni
16 Martie, 2021
Raport Alternativ de implementare a acțiunilor anticorupție în CR Criuleni

Planul local anticorupție implementat de către Consiliul raional Criuleni are drept obiectiv dezvoltarea climatului de integritate, responsabilitate, transparență și rezistență la riscurile de corupție ale agenților publici din cadrul autorităților publice locale și aleșilor locali.

Planul local anticorupție al Consiliul raional Criuleni conține 5 priorități:

Prioritățile anticorupție

Numărul de acțiuni

Prioritatea 1: Consolidarea integrității instituționale a APL prin prisma aplicării corespunzătoare a legislației anticorupție

12 acțiuni

Prioritatea 2: Gestionarea patrimoniului public local în condiții de legalitate, transparență și eficiență

4 acțiuni

Prioritatea 3: Asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice

8 acțiuni

Prioritatea 4: Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al resurselor umane

4 acțiuni

Prioritatea 5: Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității APL - urilor

5 acțiuni

În total acțiuni anticorupție spre implementare:

33 acțiuni

 

În rezultatul monitorizării alternative și evaluării Planului local anticorupție al Consiliului raional Criuleni pentru anii 2018-2020, au fost obținute următoarele rezultate:

Termenul de implementare: din 33 acțiuni:

  • 31 acțiuni - cu realizare permanentă;
  • 1 acțiune - cu realizare în trimestrul I anul 2018 (acțiunea 12);
  • 1 acțiune - cu realizare anuală, la elaborarea proiectului bugetului (acțiunea 17)

Gradul de implementare: din 33 de acțiuni:

  • Prioritatea I : acțiuni realizate - 2 (acțiunea 2; 9); acțiuni parțial realizate- 3 (acțiunea 1; 3; 8); acțiuni nerealizate - 7 (acțiunea 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12)
  • Prioritatea II : acțiuni realizate -0; acțiuni parțial realizate - 2 (acțiunea 13; 14); acțiuni nerealizate 2 (acțiunea 15; 16)
  • Prioritatea III : acțiuni realizate - 2 (acțiunea 19; 24); acțiuni parțial realizate- 6 (acțiunea 17; 18; 20; 21; 22; 23); acțiuni nerealizate - 0;
  • Prioritatea IV : acțiuni realizate - 4 (acțiunea 25; 26; 27; 28); acțiuni parțial realizate- 0; acțiuni nerealizate - 0.
  • Prioritatea V : acțiuni realizate - 3 (acțiunea 30; 32; 33); acțiuni parțial realizate - 1 (acțiunea 29) nerealizate - 1 (acțiunea 31).

În format tabelar acțiunile anticorupție se prezintă corespunzător:

Evaluare Prioritatea I

Total acțiuni per prioritate

Acțiuni cu caracter permanent

Acțiuni cu termen depășit

Acțiuni realizate

Acțiuni parțial realizate

Acțiuni nerealizate

12

11

1

2

3

7

Evaluare Prioritatea II

Total acțiuni per prioritate

Acțiuni cu caracter permanent

Acțiuni cu termen depășit

Acțiuni realizate

Acțiuni parțial realizate

Acțiuni nerealizate

4

4

0

0

2

2

Evaluare Prioritatea III

Total acțiuni per prioritate

Acțiuni cu caracter permanent

Acțiuni cu termen depășit

Acțiuni realizate

Acțiuni parțial realizate

Acțiuni nerealizate

8

8

0

2

6

0

Evaluare Prioritatea IV

Total acțiuni per prioritate

Acțiuni cu caracter permanent

Acțiuni cu termen depășit

Acțiuni realizate

Acțiuni parțial realizate

Acțiuni nerealizate

4

4

0

4

0

0

Evaluare Prioritatea V

Total acțiuni per prioritate

Acțiuni cu caracter permanent

Acțiuni cu termen depășit

Acțiuni realizate

Acțiuni parțial realizate

Acțiuni nerealizate

5

5

0

3

1

1