Noutăți

Raport Alternativ de implementare a acțiunilor anticorupție în CR Dubăsari
17 Martie, 2021
Raport Alternativ de implementare a acțiunilor anticorupție în CR Dubăsari

Planul local anticorupție al Consiliului raional Dubăsari a fost aprobat prin Decizia 04-03 din 25.09.2018, are drept obiectiv dezvoltarea climatului de integritate, responsabilitate, transparență și rezistență la riscurile de corupție ale agenților publici din cadrul autorităților publice locale și aleșilor locali.

În vederea realizării obiectivului prenotat, Consiliul local Dubăsari a setat 5 priorități:

Prioritățile anticorupție

Numărul de acțiuni

Prioritatea 1: Consolidarea integrității instituționale a APL prin prisma aplicării corespunzătoare a legislației anticorupție

12 acțiuni

Prioritatea 2: Gestionarea patrimoniului public local în condiții de legalitate, transparență și eficiență

3 acțiuni

Prioritatea 3: Asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice

7 acțiuni

Prioritatea 4: Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al resurselor umane

3 acțiuni

Prioritatea 5: Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității APL - urilor

4 acțiuni

În total acțiuni anticorupție spre implementare:

29 acțiuni

 

În consecința aplicării procedurilor de monitorizare, rezultatele evaluării monitorizării alternative a implementării de către Consiliul raional Dubăsari al acțiunilor anticorupție incluse în Planul local se prezintă corespunzător:

Termenul de implementare: din 29 acțiuni:

  • 28 acțiuni - cu realizare permanentă;
  • 1 acțiune - cu realizare 05.03.2020 (acțiunea 10);

Gradul de implementare: din 29 de acțiuni:

  • Prioritatea I : acțiuni realizate - 1 (acțiunea 2); acțiuni parțial realizate - 4 (acțiunea 1; 3; 5; 8); acțiuni nerealizate - 7 (acțiunea 4; 6; 7; 9; 10; 10/1; 10/2)
  • Prioritatea II : acțiuni realizate - 0; acțiuni parțial realizate - 2 (acțiunea 11; 12); acțiuni nerealizate 1 (acțiunea 13)
  • Prioritatea III : acțiuni realizate - 2 (acțiunea 15; 16); acțiuni parțial realizate- 4 (acțiunea 14; 17; 18; 19); acțiuni nerealizate - 1 (acțiunea 20);
  • Prioritatea IV : acțiuni realizate - 3 (acțiunea 21; 22; 23); acțiuni parțial realizate - 0; acțiuni nerealizate - 0.
  • Prioritatea V : acțiuni realizate - 1 (acțiunea 24); acțiuni parțial realizate - 2 (acțiunea 25; 27) nerealizate - 1 (acțiunea 26).

În format tabelar acțiunile anticorupție se prezintă corespunzător:

Evaluare Prioritatea I

Total acțiuni per prioritate

Acțiuni cu caracter permanent

Acțiuni cu termen depășit

Acțiuni realizate

Acțiuni parțial realizate

Acțiuni nerealizate

12

11

1

1

4

7

Evaluare Prioritatea II

Total acțiuni per prioritate

Acțiuni cu caracter permanent

Acțiuni cu termen depășit

Acțiuni realizate

Acțiuni parțial realizate

Acțiuni nerealizate

3

3

0

0

2

1

Evaluare Prioritatea III

Total acțiuni per prioritate

Acțiuni cu caracter permanent

Acțiuni cu termen depășit

Acțiuni realizate

Acțiuni parțial realizate

Acțiuni nerealizate

7

7

0

2

4

1

Evaluare Prioritatea IV

Total acțiuni per prioritate

Acțiuni cu caracter permanent

Acțiuni cu termen depășit

Acțiuni realizate

Acțiuni parțial realizate

Acțiuni nerealizate

3

3

0

3

0

0

Evaluare Prioritatea V

Total acțiuni per prioritate

Acțiuni cu caracter permanent

Acțiuni cu termen depășit

Acțiuni realizate

Acțiuni parțial realizate

Acțiuni nerealizate

4

4

0

1

2

1