Noutăți

Abilitarea femeilor lidere din Zona de Securitate
03 Februarie, 2023
Abilitarea femeilor lidere din Zona de Securitate

În perioada 21-28 ianuarie 2023, la Criuleni și la Vadul lui Vodă, FEMEILE-LIDERE din Zona de Securitate au fost capacitate în domeniul drepturilor femeilor și a bunei guvernări.

Scopul acestor instruiri a fost Sporirea rolului femeilor lidere în asigurarea securității, echității și dreptății sociale în Zona de Securitate Centru.

Femeile lidere au fost capacitate în domeniul drepturilor femeilor, a egalității de gen. Un subiect separat l-a constituit discutarea prevederilor Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU. La partea practică participante, fiind ghidate de expertul în domeniul drepturilor omului, Serghei Ostaf, au elaborat un Plan local de acțiuni pentru anul 2023 privind punerea în aplicare a Programului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea pentru anii 2023-2027.

La subiectul Violenței domestice, a cauzelor, impactului dar și a infrastructurii naționale a sistemului de protecție și asistență a femeilor-victime a violenței domestice, participantele au discutat cu experta Dianna Caireac. La partea practică participantele au exersat rolurile de victimă și agresoare. 

venit mai capacitate în Centrul de Justiție Socială "ECHITATE" a desfășurat a 2 rundă de capacitare a FEMEILOR-LIDERE din Criuleni și Dubăsari pentru a deveni ambasadoare plenipotențiare a securității, echității și dreptății în comunitățile în care locuiesc.

 

 

-------------

 

FEMEILE-LIDERE din Criuleni și Dubăsari cu un pas mai aproape de a deveni ambasadoare desăvârște în apărarea securității, echității și dreptății sociale în Zona de Securitate.

Pentru că în misiunea, pentru care sunt abilitate, vor avea de interacționat cu instituțiile statului, împreună cu ????‍????expertul Moisei Vitalie au discutat despre integritate în sectorul public, modalități de asigurare și control a integrității dar și cultivare a toleranței zero la acte de corupție. Ca și cu grupul anterior de femei abilitate, au discutat despre modalitățile de dezvăluire a practicilor ilegale și de depunere a sesizărilor către entitățile anticorupție competente.

Cu experta @Tatiana Busuncian FEMEILE-LIDERE au abordat subiecte privind securitatea personală și cea regională, securitatea informațională, dezinformările și modalități de contracarare a dezinformării. Deoarece FEMEILE-LIDERE provin dinZona de Securitate, un interes major de discuții a constituit subiectul depozitului de la Cobasna și potențialul pericol al acestuia.

 

----------

 

FEMEILE-LIDERE din Criuleni și Dubăsari tot mai capacitate și mai sigure pe sine și cunoștințele acumulate pentru a deveni ambasadoare a securității, dreptății și echității în propriile localități.

La 28 ianuarie, în cadrul modulului ”Buna Guvernare” participantele împreună cu expertul Igor Fondos au discutat despre organizarea și responsabilitățile APL, despre actele emise de APL, despre finanțele publice locale. Împreună cu experta Ala Revenco au vorbit despre transparența decizională, modalitățile de asigiurare de către autorități a accesului cetățenilor la informații de interes public. La fel, experta a discutat cu participantele despre asemănările și diferențele dintre o solicitare de informație și o petiție.

Amintim că scopul sesiunilor de instruire este capacitarea FEMEILOR-LIDERE pentru a deveni ambasadoare a securității în localitățile de unde provin, dar și pilon de suport pentru femeile victime a violenței domestice.

 

Aceste activități sunt realizate în cadrul proiectului „Femeia – ambasadoarea securității, echității și dreptății sociale în Zona de Securitate”, finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Opiniile, constatările și concluziile menționate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat viziunea IWPR și Guvernului Britanic.

#BREN, #IWPR