Noutăți

Anunț de selectare a participantelor
10 Noiembrie, 2022
Anunț de selectare a participantelor

Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE”, în cadrul proiectului Femeia - ambasadoare a securității, dreptății și echității sociale în Zona de Securitate Centru, anunță concursul de selectare a 40 de femei lidere (consiliere locale, activiste civice, etc) pentru sporirea cunoștințelor în domeniul drepturilor omului și a bunei guvernări.

INFORMAȚIE GENERALĂ:

Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” lansează cursul de instruire pentru femeile lidere din Zona de Securitate Centru (r. Criuleni și r. Dubăsari) care au drept scop sporirea rolului femeii în localitățile rurale și stimularea implicării active în viața socială și politică în localitățile din care provin.

DESCRIERE:

Capacitarea femeilor lidere se va desfășura în 2 module. Fiecare modul va fi de câte 1 zi și va include partea de capacitare teoretică și cea practică.

I modul Drepturile omului, va avea următoarele tematici:

  1. Dreturile femeii. Egalitatea de gen. Convenția 1325;
  2. Violența domestică: instrumente și mecanisme. Protecție și asistență.
  3. Securitatea informației vs informațională. Dezinformarea. Curmarea fraudelor informaționale.

II modul Buna guvernare, va cuprinde următoarele tematici:

  1. Transparența decizională și accesul la informații de interes public.
  2. Integritatea în funcția publică: instrumente, mecanisme, realități.
  3. Buna guvernare. Dezvoltarea teritorială și descentralizarea. Egalitatea de gen în politicile APL.

 CRITERII DE ELIGIBILITATE:

În cadrul acestui apel vor fi capacitate 40 de femei lidere (consiliere locale și activiste civice), care vor corespunde criteriilor:  

  • Este locuitoarea a uneia din localitățile din raionele Criuleni sau Dubăsari;
  • Este consilieră locală sau activistă civică;
  • Este dornică de a asimila cunoștințelor noi;
  • Este disponibilă să participe la 6 zile de instruire.

MOD DE APLICARE:

Femeile lidere, care întrunesc condițiile specificate se pot înscrie la concurs prin completarea formularului de participare.

TERMEN LIMITĂ:

Termenul-limită de înscriere este 25 noiembrie 2022.

DETALII SUPLIMENTARE:

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați prin email: echitate2020@gmail.com sau la numerele: 060805491 Maria Zugravu, coordonatoare de proiect sau 06990737, Angela Buliga, asistenta de proiect.