Noutăți

Anunț de selectare a experților / expertelor
10 Decembrie, 2022
Anunț de selectare a experților / expertelor

Informație generală

Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” implementează proiectul ”Femeia – ambasadoare a securității, echității și dreptății sociale în Zona de Securitate”  finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Oficiului pentru Afaceri Externe și Commonwealth al Guvernului Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (FCDO).

Despre proiect

În cadrul acestui proiect, Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” va promova prevederile Rezoluției 1325 al Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea și va consolida capacitățile femeilor liderelor din Zona de Securitate în prevenirea conflictelor, a rezilienței și a implicării active în procesul decizional.

Despre concurs

În acest context, Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” anunță concurs pentru selectarea a 6 experți/experte pentru realizarea instruirilor de capacitare a femeilor lidere în domeniul drepturilor omului și a bunei guvernări la nivel local.

În cadrul prezentului concurs sunt selectați experți în următoarele domenii: 

 1. Expert/ expertă în domeniul promovării prevederilor Rezoluției 1325, domeniul drepturilor femeilor și a egalității de gen;
 2. Expert/ expertă în domeniul violenței domestice, a protecției și asistenței victimelor violenței domestice;
 3. Expert/ expertă în domeniul securității informaționale și a curmării fraudelor informaționale.
 4. Expert/ expertă în domeniul transparenței decizionale și asigurării accesul la informații de interes public.
 5. Expert/ expertă în domeniul integrității.
 6. Expert/ expertă în domeniul bunei guvernări. 

Experții/ expertele vor realiza următoarele sarcini:

Fiecare expert va semna contract de prestări servicii pentru 4 zile de muncă cu considerarea formulei de lucru:

 • 1 zi de pregătire pentru instruire și actualizare a informațiilor din domeniu;
 • 2 zile de instruiri care să includă obligatoriu partea teoretică și partea practică;
 • 1 zi de mentorat în domeniile de expertiză pentru beneficiarele proiectului.

Criterii de selectare:

Pot aplica la concurs candidații care cumulează următoarele criterii:

 1. Studii post-universitare și cursuri de perfecționare în domeniile de referință: drepturile omului, securitate, administrație publică, anticorupție;
 2. Expertiză demonstrată de minim 3 ani în domeniile de referință: activitate didactică, cercetări, instruiri;
 3. Abilități de comunicare eficientă și relaționare scris/ vorbit în limba română și limba rusă, comunicare asertivă;
 4. Abilități de lucru în echipă, responsabilitate, flexibilitate, originalitate și creativitate în realizarea instruirilor;
 5. Abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point) și instrumente interactive de prezentare a materialelor.

Perioada de prestare a serviciilor de instruire:  decembrie 2022 – februarie 2023.

Responsabilitățile experților/ expertelor:

 • Elaborarea conceptului instruirilor, a agendei și materialelor necesare pentru instruiri;
 • Realizarea a 2 instruiri cu beneficiarele din r. Criuleni și r. Dubăsari;
 • Realizarea ședințelor de mentorat cu beneficiarele proiectului și elaborarea raportului pe ședințe;
 • Participarea la dezbateri publice în domeniul de competență.

Procedura de aplicare și de selectare:

Experții/ expertele care întrunesc criteriile enunțate vor depune dosarul domeniului selectat.  Dosarul va conține:

 1. CV-ul actualizat al expertului/ expertei, cu indicarea informațiilor relevante domeniului de competență (în limita a 2 pagini);
 2. Scrisoarea de intenție cu indicarea domeniului de competență și experienței relevante (în limita a 2 pagini);
 3. Oferta financiară în MDL per zi de onorariu NET.

Modalitatea de depunere:

Dosarul va fi depus în limba română, până la data 18 decembrie 2022, ora 18.00, la adresa: angibuliga@gmail.com cu specificarea subiectului: Instruire BREN.

Pentru detalii suplimentare apelați: 069907372 Angela Buliga

Doar candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete și cele care nu corespund exigențelor nu vor fi examinate.

Galerie Imagini