Noutăți

Concurs de selectare a formatorilor/ formatoarelor
14 Mai, 2023
Concurs de selectare a formatorilor/ formatoarelor

Informație generală:

Centru de Justiție Socială ”ECHITATE” – organizație necomercială și apolitică, constituită în scopul asigurării egale și echitabile a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Domeniile de activitate ale Centrului sunt: Promovarea și apărarea Drepturilor Omului, cu accent pe păturile dezavantajate și cu risc de excluziune socială; integritate și anticorupție; prevenirea și combaterea violenței în familie; promovarea egalității de șanse și apărarea Drepturilor Femeilor; Buna guvernare.

Despre proiect

Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” în perioada aprilie – septembrie 2023, implementează un sub-grant în cadrul proiectului “Construirea păcii durabile și incluzive, consolidarea încrederii și coeziunii sociale pe ambele maluri ale râului Nistru”, implementat în comun de către Oficiul ONU pentru drepturile omului (OHCHR), PNUD, UN Women, finanțat prin intermediul Fondului Națiunilor Unite pentru Consolidarea Păcii (UN PBF). Scopul proiectului ”Cunoștințe consolidate, politici sensibile la gen dezvoltate, femei în Zona de Securitate mai implicate”, este consolidarea managementului și capacităților organizaționale a echipei.

Despre concurs

În cadrul acestui proiect, Centrul anunță concurs de selectare a formatorilor/ formatoarelor în următoarele domenii:

 1. Managementul proiectelor (Scrierea propunerilor de proiect; managementul eficient al proiectelor; managementul bazat pe rezultate) - 5 zile;
 2. Securitatea informațională în ONG (Securitatea informațională și protecția de amenințările hibrid) - 3 zile;
 3. Drepturile femeilor (prevederile Convenției 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea) - 3 zile.

Calificare:

 • Studii universitare /post-universitare în domeniile de competență pentru care se aplică;
 • Experiență de puțin 2 ani în domeniul de competență pentru care se aplică;
 • Abilități de livrare interactivă a cunoștințelor și utilizare a platformelor online;
 • Disponibilitate de deplasare în teritoriu.

Sarcini:

 • Pregătirea programului de instruire și elaborarea agendei instruirilor;
 • Elaborarea materialelor de suport pentru echipă;
 • Asigurarea unei bune desfășurări a procesului de instruire;
 • Participarea la ședința de validare a rezultatelor.

Livrabile:

 • Agenda pentru instruiri și suportul de curs/prezentarea PPT;
 • Ședințe online pentru capacitarea echipei Centrului;
 • Ședință offline de validare practică a rezultatelor echipei.

Condiții de muncă:

 • Tipul contractului – contract prestări servicii;
 • Perioada de realizare a sarcinilor: mai-iunie 2023;
 • Formatul de realizare a sarcinilor: Online/ prezența fizică; lucru individual și în grup.

Dosarul va conține:

 1. CV-ul actualizat al formatorului/formatoarei, cu evidențierea informațiilor relevante domeniului de competență (în limita a 2 pagini);
 2. Scrisoarea de intenție cu descrierea succintă a programului de instruire (în limita unei pagini);
 3. Oferta financiară per zi de onorariu NET în MDL.

Modalitatea de depunere:

Dosarul va fi depus în limba română, până la data 25 mai 2023 la adresa: concurs.echitate@gmail.com cu specificarea subiectului:  Formator/ formatoare capacitare organizațională.

Doar candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete și cele care nu corespund exigențelor nu vor fi examinate.

Galerie Imagini