Noutăți

Termen extins! Concurs de selectare a experților/expertelor
07 Iunie, 2023
Termen extins! Concurs de selectare a experților/expertelor

Informație generală:

Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” – organizație necomercială și apolitică, constituită în scopul asigurării egale și echitabile a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Domeniile de activitate ale Centrului sunt: Promovarea și apărarea Drepturilor Omului, cu accent pe păturile dezavantajate și cu risc de excluziune socială; integritate și anticorupție; prevenirea și combaterea violenței în familie; promovarea egalității de șanse și apărarea Drepturilor Femeilor; Buna guvernare.

Despre proiect:

În perioada aprilie – septembrie 2023, Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” implementează un sub-grant în cadrul proiectului “Construirea păcii durabile și incluzive, consolidarea încrederii și coeziunii sociale pe ambele maluri ale râului Nistru”, implementat în comun de către Oficiul ONU pentru drepturile omului (OHCHR), PNUD, UN Women, finanțat prin intermediul Fondului Națiunilor Unite pentru Consolidarea Păcii (UN PBF). Scopul proiectului ”Cunoștințe consolidate, politici sensibile la gen dezvoltate, femei în Zona de Securitate mai implicate”, este consolidarea managementului și capacităților organizaționale a echipei.

Despre concurs:

În cadrul acestui proiect, Centrul anunță concurs de selectare a experților / expertelor în următoarele domenii:

Domeniul

Sarcinile

Livrabile

Durata

 

Expert în managementului organizațional

Ajustarea Statutului și organigramei ONC la dimensiunea de gen

1 statut al ONC ajustat

1 organigramă ajustată

 

 

 

10 zile

Elaborarea/ajustarea la dimensiunea de gen a Manualului de politici și proceduri interne specifice activității în ONC

 

8 fișe de post elaborate/ajustate

5 politici organizaționale

 

 

Expert în comunicare și vizibilitate

Elaborarea Strategiei de comunicare și vizibilitate cu includerea componentei de gen

1 Strategie de comunicare și vizibilitate elaborată

 

 

 

10 zile

Suport în elaborarea brandbook-ului organizațional

4 materiale de branding: motto, banner, antet,  amplasarea pe produse;

 

Calificare:

Studii universitare /post-universitare în domeniile de competență pentru care se aplică;

Experiență de puțin 5 ani în domeniul de competență pentru care se aplică;

Abilități de lucru individual și în echipă;

Condiții de muncă:

Tipul contractului – contract prestări servicii;

Perioada de realizare a sarcinilor: iunie – august 2023;

Formatul de realizare a sarcinilor: Online/ prezența fizică; lucru individual și în grup.

Dosarul va conține:

  • CV-ul actualizat, cu evidențierea informațiilor relevante domeniului de competență (în limita a 2 pagini);
  • Scrisoarea de intenție cu descrierea succintă a programului de instruire (în limita unei pagini);
  • Oferta financiară per zi de onorariu NET în MDL.

Modalitatea de depunere:

Dosarul va fi depus în limba română, până la data 25 iunie 2023 la adresa: concurs.echitate@gmail.com cu specificarea subiectului:  Expert/ expertă în management sau Expert /expertă în comunicare.

Doar candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete și cele care nu corespund exigențelor nu vor fi examinate.

Notă: Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” promovează o politică de nediscriminare și oferă șanse egale tuturor candidaților/candidatelor. În procesul de selectare va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor.

Galerie Imagini