Consolidăm integritatea - sporim calitatea serviciilor sociale

Consolidăm integritatea - sporim calitatea serviciilor sociale
Consolidăm integritatea - sporim calitatea serviciilor sociale

Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” implementează proiectul ”Consolidăm integritate - sporim calitatea serviciilor sociale”, parte a unui proiect realizat de Transparency International – Moldova cu susținerea financiară a Secției Justiție Penală și Aplicare a Legii a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău. 

Proiectul este realizat în raioanele Criuleni și Dubăsari. Perioada de implementare a proiectului esde de 6 luni.

Proiectul își propune să sporească calitatea serviciilor sociale prestate beneficiarilor de serviciilor sociale prin consolidarea integrității profesionale. Vor fi realizate activități de măsurare a percepției beneficiarilor de servicii sociale din Criuleni și Dubăsari despre prezența corupției în prestarea serviciilor sociale. La fel, vor fi realizate focus grupuri cu prestatorii de servicii sociale (asistenți sociali și asistenți personali) pentru identificarea riscurilor de corupție în activitățile pe care le exercită.

Pentru sporirea integrității instituționale va fi monitorizat nivelul de implementare a politicilor anticorupție în cadrul DASPF Criuleni și DASPF Dubăsari, în special: declarațiile de avere și interese personale ale agenților publici din cadrul DASPF Criuleni și DASPF Dubăsari, subiecți ai declarării, publicate pentru ultimii 3 ani (DAI la angajare/numire, anuale, la eliberare/ demisie); a regimului juridic al declarării conflictelor de interese, influențelor necorespunzătoare, avertizorilor de integritate și al cadourilor.

O altă activitate vor fi discuțiile publice privind măsurile de integritate și asigurare a controlului integrității instituționale, precum și modelarea situațiilor generice specifice contextului prestării serviciilor publice.

Pentru asigurarea unui impact mai mare, beneficiarilor de serviciile sociale care au fost nedreptățiți în rezultatul manifestărilor de corupție, experții-juriști ai CJS Echitate vor oferi minim 10 consultații beneficiarilor, în 5 cazuri, beneficiarii vor fi asistați pentru a fi repuși în drepturile lor legitime și prestarea întregii game de servicii sociale care li se cuvin. Istoriile vor fi publicate în publicația periodică Est-Curier.