Cunoștințe consolidate, politici dezvoltate, femei mai implicate

Cunoștințe consolidate, politici dezvoltate, femei mai implicate
Cunoștințe consolidate, politici dezvoltate, femei mai implicate

În perioada aprilie - octombrie, Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” implementează proiectului ”Cunoștințe consolidate, politici sensibile la gen dezvoltate, ????‍????femei în Zona de Securitate mai implicate”, realizat cu suportul #OHCHR, #UNDP, #UN Women Moldova în cadrul proiectului ”Construirea păcii durabile și incluzive, consolidarea încrederii și a coeziunii sociale în Moldova” finanțat de #UNPeacebuildingFund.

Proiectul este alocat pentru consolidare a capacităților organizaționale a echipei.

În cadrul proiectului:

✅vom îmbunătăți cunoștințele echipei în domeniul securității și drepturilor femeilor, în special, prin prisma prevederilor Rezoluției 1325 al Consiliului de Securitate al ONU privind Femeia, Pacea și Securitatea;

✅vom spori vizibilitatea organizației și vom promova activitățile organizației, în special cele ce țin de abilitarea femeilor lidere din Zona de Securitate;

✅vom dezvolta /ajusta documente strategice și operaționale.

Impactul proiectului:

????creșterea competenței în monitorizarea și evaluarea Planurilor de acțiuni locale de implementare a Rezoluției 1325 ”Femeia, Pacea și Securitatea”

????sporirea vizibilității în realizarea activităților Centrului;

????creșterea competitivității în elaborarea propunerilor de proiecte, cu femeile lidere din Zona de Securitate în calitate de beneficiare finale.