Noutăți

Percepția corupției în medicină
16 Decembrie, 2023
Percepția corupției în medicină

Corupția, ca fenomen social, a reprezentat întotdeauna o problemă majoră, subminând bazele etice și morale ale unei societăți sănătoase. Într-o lume în care integritatea ar trebui să prevaleze, corupția se infiltrează în diverse domenii, iar sistemul medical nu face excepție. Este o realitate că fenomenul corupției în medicină nu numai că subminează încrederea pacienților, dar afectează direct calitatea și accesibilitatea serviciilor de sănătate.

Moldova, ca și alte țări, se confruntă cu această provocare, recunoscând necesitatea unor măsuri decisive pentru a eradica corupția în sectorul medical. Planurile anticorupție existente în țară reflectă angajamentul autorităților de a combate acest flagel și de a asigura un mediu medical transparent și etic. Cu toate acestea, implementarea acestor planuri rămâne o provocare, dat fiind caracterul complex și insidios al corupției.

Fiecare instituție, inclusiv cele din domeniul medical, are propriul său plan de combatere a corupției. Cu toate acestea, rezultatele pot fi influențate de multiple variabile, cum ar fi gradul de conștientizare a personalului, eficacitatea mecanismelor de monitorizare și sancționare, precum și gradul de implicare a comunității în procesul de combatere a corupției.

În acest context, prezentul studiu își propune să analizeze percepțiile populației cu privire la prezența corupției în sistemul medical din Moldova. Chestionarul aplicat a explorat opinii privind practicile corupte percepute în relația medic-pacient. De asemenea, s-a căutat să identifice sugestii și soluții din partea respondenților pentru a contracara aceste fenomene nocive.

În cele ce urmează, vom prezenta și analiza rezultatelor acestui chestionar, evidențiind atât aspectele critice ale corupției în medicină, cât și contribuțiile semnificative ale comunității în identificarea unor soluții eficiente pentru combaterea acestui fenomen. Prin aceasta, ne propunem să contribuim la o înțelegere mai profundă a problemelor existente și la formularea unor strategii viabile pentru crearea unui sistem medical etic, transparent și orientat către nevoile reale ale populației.

CONCLUZII:

 • Impactul semnificativ al corupției asupra sistemului de sănătate: Rezultatele evidențiază că percepția publicului cu privire la corupție în sistemul de sănătate indică un impact semnificativ, subliniind necesitatea unor măsuri pentru contracararea acestei probleme.
 • Niveluri variate de încredere în profesioniștii medicali: Încrederea în medici și personalul medical variază, sugerând că există aspecte care pot influența în mod diferit percepția publicului în legătură cu acești profesioniști.
 • Prevalența corupției în experiențele personale: Rezultatele indică faptul că o proporție semnificativă de pacienți au fost implicați în acte de corupție în sistemul medical, subliniind amploarea acestei probleme și necesitatea unor măsuri imediate.
 • Diversitatea formelor de corupție: Cazurile menționate, cum ar fi eliberarea de certificate medicale false sau presiunile psihologice, arată complexitatea și varietatea formelor de corupție întâlnite de pacienți, subliniind necesitatea unor strategii cuprinzătoare de combatere.
 • Reținerea de a vorbi și nevoia de schimbare: Faptul că un procent semnificativ de respondenți au ales să nu răspundă la întrebări privind implicarea în acte de corupție sugerează necesitatea de a crea un mediu sigur și deschis pentru discuții, subliniind importanța reformelor în sistemul medical pentru îmbunătățirea transparenței și încrederii.
 • Diversitatea opiniilor privind sancționarea în cazurile de corupție în sectorul medical reflectă complexitatea percepțiilor asupra răspunderii în astfel de situații.

 • Existența unei reticențe semnificative în rândul participanților de a raporta acte de corupție în sectorul medical evidențiază nevoia de a îmbunătăți încrederea și eficacitatea sistemului de raportare.

 • Preferința pentru raportarea anonimă indică preocupările legate de posibile repercusiuni personale sau profesionale pentru cei care își exprimă îngrijorările.

 • Încrederea în sistemele de raportare a corupției în medicină este variată, iar educația și conștientizarea publicului sunt considerate de majoritatea respondenților ca având un impact în reducerea corupției.

 • Există un apel pentru creșterea transparenței și accesului la informații în sectorul medical, dar datele arată că încă există spațiu pentru îmbunătățiri în această privință.

 • Îmbunătățirea eticii și integrității profesionale în medicină este percepută pozitiv, dar există îngrijorări exprimate cu privire la comportamentul etic în practica medicală.

 • Propunerile pentru combaterea corupției în medicină, cum ar fi sancțiuni mai aspre, salarii mai mari, monitorizare și educație, arată necesitatea unei abordări holistice și sistemice pentru a asigura integritatea și transparența în furnizarea serviciilor medicale.

RECOMANDĂRI:

 

 • Consolidarea Platformelor Online pentru Raportare și Informare:
 • Să se continue și să se îmbunătățească implementarea platformelor online transparente pentru raportarea incidentelor de corupție și pentru furnizarea de informații despre serviciile medicale.
 • Să se exploreze modalități de extindere a funcționalităților acestor platforme pentru a asigura un acces și o utilizare mai largă din partea cetățenilor.
 • Extinderea Sesiunilor de Formare pentru Personalul Medical:
 • Să se dezvolte programe de formare continue pentru personalul medical, concentrându-se pe standardele etice și transparență.
 • Să se implementeze sisteme de monitorizare a participării la sesiunile de formare pentru a asigura acoperirea extinsă a personalului medical.
 • Reevaluarea și Îmbunătățirea Codurilor de Conduită și a Mecanismelor de Raportare:
 • Să se efectueze o reevaluare periodică a codurilor de conduită existente și să se facă ajustări în funcție de schimbările din mediu.
 • Să se consolideze mecanismele de raportare interne, inclusiv prin asigurarea confidențialității și protejării raportorilor împotriva represaliilor.
 • Intensificarea Colaborării cu ONG-uri și Extinderea Campaniilor de Conștientizare:
 • Să se extindă colaborarea cu organizațiile neguvernamentale pentru a sprijini programele de educație și monitorizare în sectorul medical.
 • Să se intensifice campaniile de conștientizare, adaptându-le pentru a atinge diversele grupuri de populație și pentru a promova o cultură a denunțării corupției.
 • Întărirea Integrării în Programa Școlară și Dezvoltarea Platformelor de Informare:
 • Să se promoveze și să se extindă includerea subiectului corupției în medicină în programa școlară la nivel național.
 • Să se dezvolte și să se optimizeze platforme de informare online, asigurându-se că acestea sunt accesibile și ușor de înțeles pentru cetățeni.
 • Revizuirea și Consolidarea Cadrului Legislativ:
 • Să se revizuiască și să se întărească legislația privind sancțiunile în cazurile de corupție în sectorul medical, cu accent pe sancțiuni proporționale și descurajarea practicilor corupte.
 • Să se instituie mecanisme eficiente de aplicare a legii pentru a asigura respectarea standardelor etice și transparenței.
 • Continuarea Auditurilor Periodice și Sprijinul Internațional:
 • Să se mențină și să se intensifice auditurile periodice ale instituțiilor medicale pentru a evalua și a gestiona riscurile de corupție.
 • Să se continue colaborarea cu organizații internaționale, beneficiind de asistență și schimbul de experiență pentru consolidarea măsurilor anticorupție.
 • Consolidarea Mecanismelor Independente de Monitorizare și Raportare Periodică:
 • Să se consolideze și să se extindă mecanismele independente de monitorizare a implementării măsurilor anticorupție, implicate în evaluarea și raportarea periodică.
 • Să se asigure publicarea transparentă și regulată a rapoartelor privind progresele înregistrate în combaterea corupției în sectorul medical.
 • Aceste recomandări reprezintă pași strategici pentru consolidarea și extinderea eforturilor existente, asigurând astfel un progres semnificativ în direcția unei practici medicale mai transparente, etice și orientate către nevoile cetățenilor.

Galerie Imagini