Noutăți

Concurs cursuri de engleză
26 Mai, 2023
Concurs cursuri de engleză

Informație generală:

Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” – organizație necomercială și apolitică, constituită în scopul asigurării egale și echitabile a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Domeniile de activitate ale Centrului sunt: Promovarea și apărarea Drepturilor Omului, cu accent pe păturile dezavantajate și cu risc de excluziune socială; integritate și anticorupție; prevenirea și combaterea violenței în familie; promovarea egalității de șanse și apărarea Drepturilor Femeilor; Buna guvernare.

Despre proiect:

Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” în perioada aprilie – septembrie 2023, implementează un sub-grant în cadrul proiectului “Construirea păcii durabile și incluzive, consolidarea încrederii și coeziunii sociale pe ambele maluri ale râului Nistru”, implementat în comun de către Oficiul ONU pentru drepturile omului (OHCHR), PNUD, UN Women, finanțat prin intermediul Fondului Națiunilor Unite pentru Consolidarea Păcii (UN PBF). Scopul proiectului ”Cunoștințe consolidate, politici sensibile la gen dezvoltate, femei în Zona de Securitate mai implicate”, este consolidarea managementului și capacităților organizaționale a echipei.

Despre concurs:

În scopul sporirii nivelului de studierii de către echipa de proiect a limbii engleze, CJS ”ECHITATE” solicită furnizorilor de cursuri de studiere a limbii engleze, oferte de prețuri cu privire la următoarele cursuri:

 1. Starter – A1;
 2. Elementary – A2;
 3. Pre-intermediare – B1;
 4. Intermediate – B2;
 5. Upper-intermediate – C1;
 6. Advanced – C2.

Calificare:

 • Studii universitare /post-universitare în domeniile de competență pentru care se aplică;
 • Experiență de puțin 2 ani în domeniul de competență pentru care se aplică;
 • Abilități de livrare interactivă a cunoștințelor și utilizare a platformelor online;

Sarcini:

 • Livrarea cursurilor de limbă engleză pentru diferite nivele de cunoaștere;
 • Pregătirea curriculei de instruire;
 • Asigurarea materialelor de suport pentru predare;

Condiții de muncă:

 • Tipul contractului – contract prestări servicii;
 • Perioada de realizare a sarcinilor: iunie-august 2023;
 • Formatul de realizare a sarcinilor: Online/ prezența fizică.

Dosarul va conține:

 1. CV-ul actualizat al furnizorului/ persoanei abilitate (în limita a 2 pagini);
 2. Scrisoarea de intenție (în limita la 1 pagină) care să includă detalii succinte despre:
 • Durata cursurilor;
 • Numărul de ore de cursuri pe săptămână;
 • Costurile asociate cu fiecare nivel de curs;
 • Calificarea și experiența instructorilor;
 • Oferta financiară per zi de onorariu NET în MDL.

Important! Furnizorii de cursuri pot fi persoane fizice sau persoane juridice.

Modalitatea de depunere:

Dosarul va fi depus în limba română, până la data 2 iunie 2023 la adresa: concurs.echitate@gmail.com cu specificarea subiectului:  Cursuri engleză.

Doar candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete și cele care nu corespund exigențelor nu vor fi examinate.

Galerie Imagini