Noutăți

Concurs de selectare a experților
17 Iulie, 2023
Concurs de selectare a experților

Informație generală:

Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” – organizație necomercială și apolitică, constituită în scopul asigurării egale și echitabile a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Domeniile de activitate ale Centrului sunt: Promovarea și apărarea Drepturilor Omului, cu accent pe păturile dezavantajate și cu risc de excluziune socială; integritate și anticorupție; prevenirea și combaterea violenței în familie; promovarea egalității de șanse și apărarea Drepturilor Femeilor; Buna guvernare.

Despre proiect:

În  perioada 1 mai – 31 decembrie 2023 implementează proiectul ”Medicină Integră, Transparentă și Accesibilă în Criuleni și Dubăsari”, realizat în cadrul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Despre concurs: 

În cadrul acestui proiect, Centrul anunță concurs de selectare a experților / expertelor în următoarele domenii:

Domeniul

Sarcinile

Livrabile

Expert în domeniul integrității

 • Realizarea instruirilor în domeniul integrității, pentru lucrătorii medicali și persoanelor cu funcții de conducere din sistemul medical;
 • Elaborarea recomandărilor în baza rapoartelor de monitorizare

3 instruiri în domeniul integrității pentru lucrătorii medicali

Expert în monitorizarea achizițiilor

 • Monitorizarea achizițiilor publice realizate în cadrul IMSP Spitalul Criuleni și IMSP Centrul de Sănătate Criuleni și IMSP Dubăsari pentru anii 2021-2023

 

3 Rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice realizate de entitățile publice în sectorul medical pentru anii 2021-2023;

Expert în monitorizarea măsurilor de integritate

 • Monitorizarea politicilor de integritate (registre, regulamente, instrucțiuni)

1 Raport de monitorizare a 3 pagini web cu elaborarea recomandărilor

1 Analiză a declarațiilor de avere și interese personale

6 Registre de integritate elaborate/ ajustate

Calificare:

 • Studii universitare /post-universitare în domeniile de competență pentru care se aplică (drept public, penal, economie, anticorupție);
 • Experiență de puțin 5 ani în domeniul de competență pentru care se aplică, și anume:
  • Cunoașterea subiectelor privind consolidarea integrității în sectorul public;
  • Cunoașterea specificului de achiziții în sistemul de medicină socială;
  • Cunoașterea specificului de monitorizare a politicilor de integritate instituțională.
 • Abilități de lucru individual și în echipă;
 • Spirit non-conflictual și diplomație în abordare

Condiții de muncă:

 • Tipul contractului – contract prestări servicii;
 • Perioada de realizare a sarcinilor: august - noiembrie 2023;
 • Formatul de realizare a sarcinilor: Online/ prezența fizică, deplasare către entitățile monitorizate.
 • *Cunoașterea contextului local va constitui un avantaj puternic.

Dosarul va conține:

 • CV-ul actualizat, cu evidențierea informațiilor relevante domeniului de competență (în limita a 2 pagini);
 • Scrisoarea de intenție cu descrierea succintă a realizării livrabilelor, cu indicarea duratei estimative în zile (în limita unei pagini);
 • Oferta financiară per zi de lucru NET în MDL.

Modalitatea de depunere:

Dosarul va fi depus în limba română, până la data 25 iulie 2023 la adresa: concurs.echitate@gmail.com cu specificarea subiectului: Expert/ expertă în integritate,/ monitorizarea achizițiilor, /monitorizarea măsurilor de integritate.

Doar candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete și cele care nu corespund exigențelor nu vor fi examinate.

Notă: Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” promovează o politică de nediscriminare și oferă șanse egale tuturor candidaților/candidatelor. În procesul de selectare va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor.

Galerie Imagini