Noutăți

Selectăm expert/ expertă în comunicare
11 August, 2023
Selectăm expert/ expertă în comunicare

Informație generală:
Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” – organizație necomercială și apolitică, constituită în scopul asigurării egale și echitabile a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Domeniile de activitate ale Centrului sunt: Promovarea și apărarea Drepturilor Omului, cu accent pe păturile dezavantajate și cu risc de excluziune socială; integritate și anticorupție; prevenirea și combaterea violenței în familie; promovarea egalității de șanse și apărarea Drepturilor Femeilor; Buna guvernare.
Despre proiect:
În perioada aprilie – septembrie 2023, Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” implementează un sub-grant în cadrul proiectului “Construirea păcii durabile și incluzive, consolidarea încrederii și coeziunii sociale pe ambele maluri ale râului Nistru”, implementat în comun de către Oficiul ONU pentru drepturile omului (OHCHR), PNUD, UN Women, finanțat prin intermediul Fondului Națiunilor Unite pentru Consolidarea Păcii (UN PBF). Scopul proiectului ”Cunoștințe consolidate, politici sensibile la gen dezvoltate, femei în Zona de Securitate mai implicate”, este consolidarea managementului și capacităților organizaționale a echipei.
Despre concurs:
În cadrul acestui proiect, anunțăm concurs de selectare a unui  expert / unei experte în domeniul  comunicării.
Expertul/ experta în comunicare va avea sarcina să elaboreze Strategia de comunicare a Centrului de Justiție Socială ”ECHITATE”, cu luarea în considerare a componentei de gen.
Expertul va realiza sarcinile în baza unui contract de prestări servicii. În realizarea sarcinilor, expertul va colabora cu echipa de implementare a proiectului și cu alte părți interesate. Volumul estimat de lucru este de 10 zile, realizate în perioada august - septembrie 2023.
Formatul de realizare a sarcinilor: Online/ prezența fizică; lucru individual și în grup.
Calificare:
Studii universitare /post-universitare în domeniile de competență pentru care se aplică;
Experiență de puțin 5 ani în domeniul de competență pentru care se aplică;
Abilități de lucru individual și în echipă;
Dosarul va conține:
·         CV-ul actualizat, cu evidențierea informațiilor relevante domeniului de competență (în limita a 2 pagini);
·         Scrisoarea de intenție cu descrierea succintă a viziunii asupra Strategiei de comunicare (în limita unei pagini);
·         Oferta financiară per zi muncă, onorariu NET în MDL.
Modalitatea de depunere:
Dosarul va fi depus în limba română, până la data 20 august 2023 la adresa: concurs.echitate@gmail.com cu specificarea subiectului:  Expert/ expertă în comunicare.
Doar candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete și cele care nu corespund exigențelor nu vor fi examinate.
Notă: Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” promovează o politică de nediscriminare și oferă șanse egale tuturor candidaților/candidatelor. În procesul de selectare va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor.

Galerie Imagini