Femeia - ambasadoare a securității, echității și dreptății

Femeia - ambasadoare a securității, echității și dreptății
Femeia - ambasadoare a securității, echității și dreptății

În perioada noiembrie 2022 - februarie 2023, Centrul de Justiție Socială va implementa proiectul ”Femeia - ambasadoare a securității, echității și dreptății sociale în Zona de Securitate Centru”.

Proiectul va fi implementat în Zona de Securitate Centru, care cuprinde raioanele Criuleni și Dubăsari.

Proiectul își propune să sporească rolul femeii în localitățile amplasate în Zona de Securitate Centru și să stimuleze implicarea activă a femeilor lidere în viața politică și socială în localitățile din care provin.

Un obiectiv specific este măsurarea gradului de percepție a locuitorilor din Zona de Securitate a rolului femeilor lidere ca piloni ai securității, echității și dreptății sociale, prin intermediul vox-populi și focus-grupuri.

Alt obiectiv important este consolidarea cunoștințelor femeilor lidere în domeniul drepturilor omului, inclusiv egalitatea de șanse, dreptul la protecție, asistență și reziliență pentru victimele violenței domestice, precum și în domeniul bunei guvernări, inclusiv a transparenței decizionale și accesului la informații, a integrității profesionale. Astfel, femeile lidere vor fi abilitate pentru a deveni persoane de suport (ambasadoare a securității, echității și dreptății sociale) pentru femeile victime a violenței domestice.

În cadrul proiectului vor fi realizate și activități de informare prin dezbateri cu reprezentanții APL și articole cu promovarea prevederilor Rezoluției 1325. La fel, vor fi elaborate podcasturi informative și materiale grafice.

În scopul sensibilizării tinerei generații despre prevederile Rezoluției 1325 vor fi organizate lecții publice privind Agenda Femeile, Pacea și Securitatea și va fi organizat teatru social la subiect.