Rapoarte

Rapoarte
Rapoarte

Asociația Obștească ”Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE”” își desfășoară activitatea în baza principiului transparenței, iar aceasta presupune și o dare de seamă în fața DVS: Din acest motiv publicăm anual rapoartele de activitate ale Asociației. 
Ne mândrim că reușim să dezvoltăm organizația, capacitățile echipei pentru a oferi asistență de calitate beneficiarilor, totodată reușind să contribui și la dezvoltarea comunității.
Obiectivile propuse sunt realizate datorită partenerilor și donatorilor, pe această cale mulțumim tuturor pentru încredere și susținere.
Noile forțe și încrederea dvs, a partenerilor, beneficiarilor și a altor colegi de breaslă ne motivează să ne implicăm activ în soluționarea problemelor din comunitate cât și a fiecărui cetățean în parte.