Integritate și echitate socială în Zona de Securitate

Integritate și echitate socială în Zona de Securitate
Integritate și echitate socială în Zona de Securitate

În perioada lunilor august 2021 - aprilie 2022, Centrul de Justiție Socială Echitate implementează proiectul ”Sporirea nivelului de integritate și echitate socială prin monitorizarea gradului de transparență activității autorităților publice locale din raioanele Criuleni și Dubăsari și a accesului cetățenilor la informații de interes public”, realizat cu suportul Transparency International Moldova în cadrul unui proiect "Mobilizarea societății civile pentru monitorizarea și sesizarea asupra integrității instituțiilor statului și activităților anticorupție în Moldova", cu susținerea financiară a Secției Justiție Penală și Aplicare a Legii a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău.

Scopul proiectului: Sporirea nivelului de integritate și echitate socială prin monitorizarea gradului de transparență în activitatea APL din r. Criuleni și Dubăsari și a accesului cetățenilor la informații de interes public.

Obiectivul 1. Sporirea, pe parcursul a 6 luni, a integrității profesionale a APL de nivelul I (primăriilor) din raioanele Criuleni și Dubăsari prin instruire și dialog în domeniul transparenței și integrității;

Obiectivul 2Monitorizarea, pe parcursul a 6 luni, a implementării PLA pentru anul 2021 în CR Criuleni și CR Dubăsari, în special a asigurării accesului la informații și a transparenței activității APL;

Obiectivul 3: Sondarea opiniei locuitorilor din raioanele Criuleni și Dubăsari privind transparența APL, accesibilitatea informațiilor și impactul măsurilor de integritate asupra agenților publici prin prisma cetățenilor.

Rezultatele proiectului:

- 2 Rapoarte alternative de monitorizare a planurilor locale de acțiuni anticorupție pentru r. Criuleni și r. Dubăsari, inclusiv nivelul de transparență și asigurare a acesului la informații de interes public din 25 primării din r. Criuleni și 11 primării din r. Dubăsari.

- 200 cetățeni chestionați privind nivelul de asigurare de către APL a transparenței activității în APL, inclusiv a transparenței în procesul decional, a accesului la informații de interes public și a impactului măsurilor anticorupție la nivel local. 

- 36 primari din APL de nivelul I din r. Criuleni și r. Dubăsari, instruiți în domeniul integrității și asigurării transparenței și accesului la informații de interes public.