Medicină Integră, Transparentă și Accesibilă în Criulnei și Dubăsari

Medicină Integră, Transparentă și Accesibilă în Criulnei și Dubăsari
Medicină Integră, Transparentă și Accesibilă în Criulnei și Dubăsari

În perioada mai 2023 - aprilie 2024, Centrul de Justiție Socială ”Echitate” implementează proiectul ”MITA în Criuleni și Dubăsari = Medicină Integră, Transparentă și Accesibilă în raioanele Criuleni și Dubăsari.

Scopul proiectului este cultivarea intoleranței cetățenilor din r. Criuleni și r. Dubăsari la manifestări de corupție și sporirea climatului de integritate instituțională în instituțiile medicale  din Criuleni și Dubăsari.

Obiectivele proiectului sunt: 1: Sporirea intoleranței cetățenilor din r. Criuleni și r. Dubăsari la manifestări de corupție în domeniul sănătății și 2. Sporirea integrității profesionale a cadrelor medicale din sistemul medical din Criuleni și Dubăsari. 

Produsele calitative ale proiectului sunt:

 • Sporirea nivelului de intoleranță la manifestări de corupție în domeniul medical a locuitorilor din Criuleni și Dubăsari;
 • Sporirea gradului de informare despre modalitățile de prevenire și raportare a manifestărilor de corupție;
 • Sporirea accesibilității serviciilor medicale;
 • Sporirea numărului de tineri informați despre impactul corupției și modalitățile de prevenire și adoptare a unui comportament integru;
 • Sporirea gradului de implementare consecventă a politicilor de integritate la nivelul sistemului medical din Criuleni și Dubăsari;
 • Sporirea nivelului de transparență a achizițiilor publice realizate de IMSP din Criuleni și Dubăsari;
 • Contribuția la sporirea nivelului de integritate profesională și instituțională în IMSP
 • Promovarea raportării actelor de corupție și lipsei de integritate în cadrul IMSP din Criuleni și Dubăsari.

Produsele cantitative ale proiectului sunt:

 • 500 chestionare completate;
 • 2 Rapoarte de măsurare a toleranței la corupție
 • 20 de consultații și 5 asistențe juridice a pacienților- victime a corupției în sănătate,
 • 3 spoturi video informative despre impactul corupției și modalități de prevenire a corupției, realizate.
 • 5 materiale informaționale
 • 2 teatre sociale cu tinerii din Criuleni și Dubăsari (Holercani) pentru sensibilizarea locuitorilor din Criuleni și Dubăsari;
 • 1 Raport de monitorizare a 3 pagini web
 • 1 Analiză a declarațiilor de avere și interese personale
 • 6 Registre de integritate elaborate/ ajustate
 • 1 Raport de monitorizare a achizițiilor publice realizate la Spitalul raional Criuleni pentru anii 2021-2023
 • 2 Rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice realizate la CS Criuleni și CS Dubăsari pentru anii 2021-2023
 • 2 instruiri în domeniul integrității cu participarea a 65 cadre medicale instruite în domeniul integrității și 10 cadre medicale cu funcții de conducere
 • 1 listă cu vulnerabilități și riscuri de corupție specifice domeniului medical și modalități de gestionare a acestora.

Beneficiarii proiectului:

 • 100 pacienți informați ;
 • 10 tineri implicați în realizarea teatrului social; 
 • 65 cadre medicale instruite în domeniul integrității.

Proiectul ”Medicină Integră, Transparentă și Accesibilă în Criuleni și Dubăsari” este implementat în cadrul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 

Galerie video