Protecție și echitate pentru persoanele în etate

Protecție și echitate pentru persoanele în etate
Protecție și echitate pentru persoanele în etate

Proiectul ”Protecție și echitate pentru persoanele în etate” realizat în cadrul proiectului „Împreună susținem populația vulnerabilă afectată de criza energetică” implementat cu suportul generos al Uniunii Europene și People in Need Moldova, are drept scop îmbunătățirea nivelul de trai al persoanelor vârstnice care locuiesc în Zona de Securitate. Beneficiarii proiectului vor fi persoanele vârstnice care întrunesc cumulative urmărtoarele criterii:  Persoane cu vârsta de 65 +,  pensia nu mai mare de 2500 lei lună  nu beneficiază de ajutor social și nici nu sunt în vizorul APL. În acest mod vor fi selectați câte 20 beneficiari din 5 localități din Zona de Securitate Centru, per total 100 beneficiari. Pentru ca selectarea beneficiarilor în cadrul proiectului să fie echitabilă și non-discriminatorie vor fi create echipe multidisciplinare formate din reprezentanții APL, asisteței sociale, oficiilor poștale din localități, care cunosc bine situația din fiecare gospodărie. Beneficiarili proiectului vor fi informați despre posibilitățile de a economisi energia electrică și utilizarea rațională a echipamentelor electrice. La fel, beneficiarii vor primi consultații juridice gratuite în problemele cu care se confruntă. Cel mai des acestea se referă la: moștenire și succesiune, asistență juridică gratuită și protecție social și medical. Cea de-a 2 parte a proiectului se va centra pe activități cu caracter umanitar, și anume: oferirea suportului material, alimentar și lemne de foc pentru beneficiari. Ajutoarele se planifică a fi acordate în preajma anumitor date marcante cum ar fi: de 1 octombrie - Ziua Internațională a Persoanelor în etate, de 13 noiembrie - Ziua Internațională a Bunăvoinței, și de Crăciun. La final, pentru a sensibiliza populația în problematica persoanelor în etate care se confruntă cu criza energetică va fi realizat un spot social, în care vor fi prezentate istoriile de viață ale beneficiarilor și situația critică pe care o parcurg.

 

Acest eveniment a fost realizat în cadrul Proiectului ”Protecție și echitate pentru persoanele în etate”, în cadrul proiectului „Împreună susținem populația vulnerabilă afectată de criza energetică” implementat cu suportul generos al European Union in the Republic of Moldova și People in Need Moldova.